เกี่ยวกับเรา

สำนักงานบัญชีในระยอง 
รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 
เราให้บริการด้านกฎหมายและบัญชีแบบครบวงจร 
รับทำบัญชี ยื่นภาษีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
ทั้งให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร

 

งานกฎหมาย

  • รับว่าความทั่วราชอาณาจักรฯ  ทั้งคดีแพ่ง  คดีอาญา  คดีแรงงาน  คดีครอบครัว  ฯลฯ
  • รับทำพินัยกรรม และทำนิติกรรมสัญญาทุกประเภท
  • บริการรับรองลายมือชื่อและเอกสารต่างประเทศ
  • รับดำเนินการบังคับคดี

 

งานบริการทางบัญชี

  • เราให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำบัญชีในธุรกิจต่างๆ
  • รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี
  • รับยื่นเสียภาษีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
  • พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีและวางแผนภาษีและระบบบัญชีภายในให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และประมวลกฎหมายรัษฎากรโดยผู้ให้บริการจัดทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 

สำนักงานรัษฎากร กฎหมายและบัญชี   

26/8  หมู่  3  ตำบลทับมา  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  21000

งานกฎหมาย : 089-4065972  Email : tobratsadakorn@hotmail.com

งานบัญชี : 083-1131336  Email : jern_nalinee@hotmail.com

 

  ♥ ♥   เรามีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะดูแลทุกท่านด้วยความรู้ความสามารถของเราอย่างผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายและบัญชี

และเราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะทำให้เรื่องกฎหมายและบัญชีเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากกับท่านอีกต่อไป  ♥ ♥